Privatumo politika

SM APDAILA (toliau – „SM APDAILA“ arba bendrovė) sutinka, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi visiems tiek mūsų klientams tiek kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir yra įsipareigojusi gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.


Ši privatumo politika:

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.


Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo naudojasi „SM APDAILA“ paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėse. Privatumo pranešimas netaikomas atvejais, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi naudojantis „SM APDAILA“ tinklu ar paslaugomis.


Sąvokos

 


Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?


„SM APDAILA“ siūlo platų paslaugų pasirinkimą. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote paslaugas, ar registruojatės mūsų svetainėse.


Mes renkame duomenis:

 

 

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų „SM APDAILA“, todėl, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.


Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?


Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

 

Kiekvienas duomenų subjektas registruodamasis "SM APDAILA" sistemoje privalo pateikti teisingus, jį identifikuojančius duomenis, tuo pačiu jis turės įvesti atsakymą į jo pasirinktą slaptą saugos klausimą, kuris nėra primenamas ar siunčiamas el. paštu. Vėliau šie ir kiti (el. pašto adresas, vartotojo vardas ir pan.) duomenys bus naudojami vartotojo identifikavimui.

 

Pageidaujant "SM APDAILA" leis duomenų subjektui susipažinti su savo asmens duomenimis, bus pateikiama informacija iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys  surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus. Visa ši informacija būtų pateikta ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos kartą per kalendorinius metus nemokamai.


Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis?


„SM APDAILA“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis „SM APDAILA“ įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl „SM APDAILA“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).


„SM APDAILA“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 


Visais aukščiau paminėtais atvejais „SM APDAILA“ tvarko asmens ir (ar) srauto duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.


„SM APDAILA“ užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.


Kaip saugome Jūsų duomenis?


Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas mums yra svarbus.


Jūsų asmens duomenims tvarkyti „SM APDAILA“ įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.


Kam teikiame Jūsų duomenis?


Mes galime pateikti Jūsų duomenis:


Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?


Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas, tačiau ne ilgiau kaip 5 metus.


Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.


Kas yra slapukai ir kaip juos naudojame?
 

Sm-apdaila.lt tinklalapyje naudojami slapukai (ang. cookies). Tai mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske.

 

Kai pirmą kartą apsilankote mūsų tinklalapyje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Jums naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios sm-apdaila.lt tinklalapio funkcijos gali neveikti.

 

Taip pat, naudojant slapukus automatiškai fiksuojami tinklalapio lankomumo duomenys: informacija, kiek lankytojų apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas, kokia informacija dažniau skaitoma ir pan. Tai padeda mums suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu, ir suteikia galimybę gerinti teikiamas paslaugas, supaprastinti informacijos pasiekiamumą.

 

Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:

 


Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.
 

 

 

Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.